Līdz 10. jūlijam turpinās elektroniskā pieteikšanās studijām Latvijas Universitātes (LU) studiju programmās. Šajā periodā gaidīsim LU reflektantus - gan bakalaura, gan maģistra studiju programmās - ierodamies personiski apstiprināt savus elektroniskos pieteikumus.

Pieteikšanās bakalaura studiju programmām

Elektroniskā pieteikšanās studijām norisinās portālā Latvija.lv līdz 10. jūlijam. Savukārt no 3. līdz 10. jūlijam reflektantam jāierodas LU personiski, lai savu elektronisko pieteikumu apstiprinātu. Līdzi būs jāņem visi nepieciešamie dokumenti (vidējo izglītību apliecinošs dokuments, nepieciešamo centralizēto eksāmenu sertifikāti, personu apliecinošs dokuments, priekšrocību apliecinošs dokuments un reģistrācijas maksa 30 EUR). 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, pieteikties studijām ir iespējams arī klātienē laikā no 3. līdz 10. jūlijam - pirmkārt, LU galvenajā ēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 un sestdien no plkst. 9.00 līdz 13.00, otrkārt, LU filiālēs, kā arī citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos. 

Vēršam uzmanību, ka 9. jūlijā ir brīvdiena - tad uzņemšanas punkti nestrādās.

Pamatstudiju programmu saraksts ar plašākiem aprakstiem pieejams šeit.

 

Pieteikšanās maģistra studiju programmām

Pieteikšanās maģistra studiju programmām notiek no 2. jūlija līdz 13. jūlijam LU fakultātēs vai filiālēs to noteiktajā laikā un norādītajā vietā. Savukārt tie, kuri jau LU ir studējuši kādā no studiju programmām, var maģistra studijām pieteikties arī LU informatīvajā sistēmā (www.luis.lv) - tur pieteikšanās notiek no 2. jūlija līdz 12. jūlijam.

Savukārt pretendentiem uz ārpuskonkursa reģistrāciju pieteikšanās studijām maģistrantūrā no 2. jūlija līdz 6. jūlijam (fakultātēs), savukārt elektroniskā pieteikšanās notiek no 2. jūlija līdz 5. jūlijam.

Vēršam uzmanību, ka 9. jūlijā ir brīvdiena - tad uzņemšanas punkti nestrādās.

Augstākā līmeņa studiju programmu saraksts ar plašākiem aprakstiem pieejams šeit.

 

 

Iepazīsties ar Latvijas Universitātes studiju piedāvājumu!

Vēl tuvāk ar visām studiju programmām aicinām iepazīties LU specializētajā uzņemšanas mājaslapā gribustudet.lv.

LU jaunos studentus uzņems 13 fakultātēs, 8 reģionālajās filiālēs, 151 daudzpusīgā un kvalitatīvā studiju programmā. Izvēle studēt LU nozīmē iegūt izcilu un darba devēju vidū augsti novērtētu izglītību, attīstīt sevi un iegūt elastību darba tirgū, kas ļaus veiksmīgi darboties visdažādākajās jomās. LU piedāvā plašu studiju klāstu dabas, eksaktajās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs.

LU nemainīgi ir Latvijas nacionālā un ietekmīgākā universitāte. Pēc studentu kopskaita tā patlaban ir arī Latvijā lielākā augstākās izglītības iestāde. LU studiju programmas ir Latvijas darba devēju vidū visaugstāk visnovērtētākās, bet LU studenti darba tirgū paši pieprasītākie - 93% iegūst darbu tūlīt pēc studiju beigšanas, turklāt 96% strādā labi atalgotu un interesantu darbu jau gada laikā pēc studijām.

Dalīties