2018. gada 26. aprīlī Budapeštā Etveša Lorānda universitātes (dib. 1635. gadā) Humanitāro zinātņu fakultātes Slāvu un baltu filoloģijas institūtā ar Latvijas vēstniecības Ungārijā atbalstu un Latvijas simtgades pasākumu programmas ietvaros, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere uzstājās ar priekšlasījumu “Latvijas un Ungārijas kultūrvēsturiskās saiknes”. Sava pētījuma prezentācijā V.Kocere klātesošos – universitātes studentus, mācībspēkus un Ungārijā dzīvojošos latviešus iepazīstināja ar Latvijas un Ungārijas attiecību daudzveidību un dažādiem interesantiem vēsturiskiem faktiem par abu valstu kultūras sakariem.

LU Akadēmiskajā bibliotēkā saglabāta unikāla Rīgas pilsētas teātra programmu afišu kolekcija (1782-1918), kas liecina, ka Rīgā koncertējuši daudzi pasaulslaveni mākslinieki. Ferenca Lista koncertafišas vēsta, ka mūziķis Rīgā viesojies 1842. gada martā. Akadēmiskajā bibliotēkā atrodams arī F.Lista autogrāfs.

1997. gadā Ungārijas prezidents Ārpāds Gencs Akadēmiskajā bibliotēkā oficiālās vizītes laikā tikās ar Latvijas valdības un radošaās inteliģences pārdstāvjiem. Tulkotājai Elgai Saksei viņš pasniedza pateicības balvu par ungāru literatūras tilkošanu.

Pirms priekšlasījuma atklāšanas uzrunu teica Etveša Lorānda universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes dekāns. Gābors Sonkoli, savukārt Latvijas vēstnieks Ungārijā Vilmārs Heniņš un V. Kocere svinīgi pasniedza Slāvu un Baltu filoloģijas institūtam, ar kuru vieno iggadēja sadarbība,  dāvinājumu – 33 grāmatas latviešu valodā, kas būs lielisks palīglīdzeklis studentiem latviešu valodas apguvē. Dāvinājuma mērķis ir popularizēt zināšanas par Latvijas valsti, vēsturi, kultūru un latviešu valodu. Bibliotēka grāmatas sarūpējusi sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu, LU Latvijas vēstures institūta apgādu, Latvijas Zinātņu akadēmiju, LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centru, dažādām Latvijas izdevniecībām un apgādiem.

Īpaša dāvana bija LU kolektīvā monogrāfija “Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts”, kura sniedz jaunākās zinātniskās atziņas par Latvijas ģeoloģiju, ģeogrāfiju, dabu, saimniecību, valsti un tās attīstību.

Dalīties