Sadarbojoties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ģeoloģijas, fizikas, vides zinātnes un ķīmijas zinātniekiem, kopš 2009. gada decembra tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem”. Daļa no pētījumu rezultātiem bija apskatāma izglītības izstādē „Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!” 27. augustā.

Projekta ietvaros tiek pētīta pazemes ūdeņu aprite un to ķīmiskais sastāvs Latvijas teritorijā un kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā. Ar mērķi izveidot integrētu matemātisko modeļu sistēmu jeb pazemes ūdeņu datorsimulācijas sistēmu. Projektā ir iesaistīti vairāk kā trīsdesmit gan jauni, gan pieredzējuši zinātnieki, no tiem astoņi pētnieki piedalījās izglītības izstādē.

Izstādē „Daba un zinātne skolā! Aizraujoši!” 27. augustā Dailes teātra telpās projekta dalībnieki vadīja interaktīvu nodarbību „Pazemes ūdeņi”, kuras ietvaros interesenti varēja noskaidrot, kas ir pazemes ūdeņi, kā tie rodas un pārvietojas.

Izstādes dalībnieki varēja nogaršot astoņu veidu pazemes ūdeņus, no kuriem Kembrija horizonta ūdens ir ņemts no vairāk nekā 900 m dziļa urbuma un tā sāļums ir aptuveni 120 g/1, tādējādi laužot mītu, ka ūdens no dziļākajiem slāņiem ir labāks. Darbnīcas apmeklētāji notestēja katra ūdens parauga elektrovadītspēju, kā arī pH. Izstādes apmeklētāji veica filtrācijas eksperimentus, noskaidrojot, kuri no iežiem un kāpēc ir ūdenscaurlaidīgi un kuri nē. Tāpat izstādes apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja darboties un testēt hidroģeoloģisko smilšu kastes modeli un izprast pazemes ūdens plūsmas.

Ar pētījuma rezultātiem būs iespējams iepazīties arī ikgadējā pasākumā „Zinātnieku nakts” šī gada 23. septembrī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes telpās, Alberta ielā 10.

Dalīties