2010.gada 30.jūnijā tika atkārtoti akreditēta un pārveidota Otrā līmeņa augstākā profesionālā studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze”. Sākot ar 2010./2011.ak.māc.g. studentiem būs iespēja apgūt vai nu 2 vai 4 semestru garumā.

Uz iepriekšējās programmas bāzes tika izveidotas divas jaunas programmas - profesionālā maģistra studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze”, kuru absolvējot vienlaikus ar maģistra grādu darba aizsardzībā dod iespēju iegūt arī darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikāciju. Šīs studiju programmas ilgums ir 4 semestri, un tajā ir 20 budžeta vietas. Vienlaikus tika akreditēta arī 2 semestru profesionālā maģistra studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze”, kurā jau minēto kvalifikāciju ieguvušie var papildus iegūt profesionālā maģistra grādu darba aizsardzībā.

Dalīties