Trešdien, 30.jūnijā, plkst. 18.00 Latvijas Universitātes kafejnīcā notiks "Zinātnes kafejnīcas" pasākums ar ESF projekta "Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē" mērķstipendiātu dalību un atbalstu. Šoreiz pasākums būs veltīts jauno zinātnieku pētījumiem par tēmām līderība, krīze un humors.

Runājot par līderību, daudz izmanto „izcilo cilvēku pieeju”— identificē galvenās personības iezīmes, lai izprastu, kas ir noteicošie faktori līdera rakstura izveidē, pēta izcilu personību un līderu autobiogrāfijas un mēģina tās kopēt.

Viens no līderiem ir arī skolas direktors. Viņa galvenā funkcija ir vadīt skolu, rosināt pedagoģisko kolektīvu radošam darbam. Direktors darbojas sistēmā „cilvēks – cilvēks”. Vienlaikus viņš ir „priekšnieks” un „padotais”. Kādas īpašības ir nepieciešamas skolas direktoram? Par to uzzināsim kafejnīcā. Tāpat noskaidrosim kā zinātniski var pētīt humoru.

Jaunie zinātnieki stāstīs par saviem pētījumiem.

Anda Upmane – par darbu  „Apmierinātību ar dzīvi prognozējošie faktori: kvalitatīva un kvantitatīva pieeja”. Tie būs spriedumi par apmierinātību ar dzīvi saistība ar pozitīvām un negatīvām emocijām, stresogēnu dzīves notikumu pieredzi un apmierinātību ar dažādām dzīves sfērām.

Claudio Andres Rivera stāstīs par  darbu  „Līderības prasmju attīstīšanas modelis krīzes laikos”.

Andris Sarnovičs – „Cilvēkresursu mērķtiecīga attīstība valsts pārvaldē un tās pilnveidošanas virzieni”.

Savukārt Ineta Daiktere"Skolas vadītāja loma skolas kultūras veidošanā".

Bet Dace Medne informēs par savu pētījumu  „Audzināšana ģimenē Latvijas transformatīvā sabiedrībā”.

Zinātnes kafejnīcu noslēgs  Ieva Stokenberga ar pētījumu „Humora loma stresa pārvarēšanas procesā”.  

Pasākumu, kā vienmēr, vadīs Dr. Juris Šteinbergs – zinātnieks un populāra TV raidījuma seja.

"Zinātnes kafejnīcas" mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru gan skolotājam, skolēnam, studentam, ierēdnim, bibliotekāram, gan uzņēmējam un pensionāram interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu, šoreiz par emocijām un prasmēm.

"Zinātnes kafejnīcas" diskusija notiks brīvā stilā pie kafijas tases vai sulas glāzes, kas kafejnīcas apmeklētājiem būs par brīvu.


Visi laipni aicināti apmeklēt "Zinātnes kafejnīcas" pasākumu!
 

Zinātnes kafejnīca būs skatāma tiešraidē LU portālā

Dalīties