2020. gada 29. janvāra sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija šādā sastāvā – Signe Mežinska (priekšsēdētāja), Alise Paula Zīverte (priekšsēdētājas vietniece), Rasma Mozere, Dace Kazāka, Dace Raipale, Toms Rostoks – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. Atzīt, ka ir noticis LU Akadēmiskās ētikas kodeksa pārkāpums, jo no e-pasta adreses xxx@gmail.com prof. X, asoc. prof. X un LU x fakultātes studiju metodiķēm nosūtīto e-pastu autors/e nav ievērojis LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 2.3, 2.5., 3.2.2. un 3.2.4. punktos iekļautos principus un normas. Persona, kas ir rakstījusi šīs e-pasta vēstules, nav ievērojusi atbildības, cieņas un koleģialitātes principus, kā arī izteikusi akadēmiskās ētikas principiem neatbilstošus piedāvājumus.
  2. Ņemot vērā, ka students/e X noliedz, ka viņa būtu šo e-pastu autors/e, un students/e informēja Ētikas komisiju, ka viņš/a ir vērsies/usies ar iesniegumu Valsts policijā, lūdzot izmeklēt situāciju, Ētikas komisijai šobrīd nav zināms augstākminēto e-pastu autors/e. Ētikas komisija ir gatava turpināt jautājuma izskatīšanu un piemērot ētikas komisijas nolikumā noteiktās sankcijas, tiklīdz būs noskaidrota persona, kura ir rakstījusi šos e-pastus (ja noskaidrotā persona būs LU students vai darbinieks).
  3. Lūgt LU Juridisko departamentu veikt nepieciešamās darbības, lai noskaidrotu, vai Valsts policija ir saņēmusi studenta/es X iesniegumu par e-pastu autora personības noskaidrošanu, un, cik iespējams, veicināt šī iesnieguma izskatīšanu.
  4. Lai novērstu līdzīgas situācijas nākotnē, ieteikt LU X fakultātes darbiniekiem saziņā ar studējošajiem izmantot tikai LU e-pasta adreses.