2020. gada 17. februāra sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija šādā sastāvā – Signe Mežinska (priekšsēdētāja), Dace Kazāka, Dace Raipale, Toms Rostoks – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. Atzīt, ka ir noticis LU Akadēmiskās ētikas kodeksa pārkāpums, jo prof. X, eksāmena laikā citu studentu klātbūtnē komentējot un kritizējot studentes X rīcību, ir pārkāpis LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 2.5. punktā noteikto cieņas un koleģialitātes principu, kā arī kodeksa 3.1.1.4. punktu: “Aizsargājot personas privātumu, mācībspēki atturas arī no savu bijušo un esošo studentu sekmju un uzvedības publiskas apspriešanas”.
  2. Izteikt nosodījumu prof. X par cieņas un koleģialitātes principa neievērošanu, publiski komentējot un asi kritizējot studentes X rīcību, kā arī ieteikt prof. X turpmāk rīkoties atbilstoši LU Akadēmiskās ētikas kodeksa principiem, cienot studentu tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes par studiju procesa organizāciju un saturu. Cieņas un koleģialitātes princips ietver labas pārvaldības praksi atklātu, demokrātisku un līdztiesīgu attiecību veidošanā, sekmējot LU saimes locekļu savstarpēju sadarbību kopīgai atbildībai par kvalitatīvu izglītību.