2020. gada 3. jūnija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisijas šādā sastāvā – Signe Mežinska (priekšsēdētāja), Olga Ošeniece (vietniece), Rasma Mozere, Dace Kazāka, Dace Raipale, Alvīne Paštore, Toms Rostoks – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. atzīt, ka Ētikas komisija nav guvusi nekādu apstiprinājumu iesniegumā minētajām aizdomām par X docētāja/-as slēpšanos aiz svešas identitātes, lai kritizētu kolēģu darbu un veiktu pašaģitāciju;
  2. ieteikt LU X fakultātes darbiniekiem un studējošajiem saziņā izmantot tikai LU e-pasta adreses, lai novērstu iespējamos pārpratumus nākotnē;
  3. atzīt, ka iesnieguma pielikumā pievienotās fotogrāfijas, kuras X docētājs/-a ir īslaicīgi publicējis/-usi savā privātajā vietnē sociālajā tīklā Facebook un kurās fonā redzami LU X fakultātes dokumenti un tajos iekļautie personu dati, pārkāpj LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 2.3 punktā ietverto atbildības principu;
  4. ņemt vērā X docētāja/-as pausto nožēlu par pieļauto kļūdu un ieteikt X docētājam/-ai turpmāk atbildīgi izvērtēt sociālajos tīklos publicētās informācijas saturu, lai nepieļautu LU dokumentu un personas datu publiskošanu;
  5. ieteikt LU X fakultātes vadībai un LU X fakultātes Domei sekmēt darbinieku savstarpēju sadarbību, lai īstenotu LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 2.5. punktā ietverto cieņas un koleģialitātes principu, t.sk. rosināt nekavējoties pēc fakta konstatēšanas tiešā komunikācijā koleģiāli norādīt uz LU Akadēmiskās ētikas kodeksam neatbilstošu sociālo tīklu saturu, lai pēc iespējas ātrāk novērstu nevēlamās sekas.