Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa (IAN) izstrādā LU nekustamo īpašumu lietošanas un uzturēšanas normatīvo regulējumu un nodrošina tā ievērošanu.

IAN veic LU nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, resursu sagādi un organizāciju, nodrošina LU nekustamo īpašumu un kustamās mantas remontdarbu veikšanu.

IAN atbild par darba drošības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu, kā arī fiziskās un tehniskās apsardzes pasākumus  LU nekustamajos īpašumos organizēšanu.

IAN nodrošina tehniskās un elektroniskās piekļuves LU nekustamajiem īpašumiem vai tajos esošajām iekārtām, kā arī organizē LU autotransporta izmantošanu un pārvadājumus.