Departaments nodrošina centralizētus pakalpojumus studentiem un potenciālajiem studentiem.

Departamentā ir Akadēmisko servisu nodaļa (108. telpa un 125. telpa), Uzņemšanas nodaļa (109. telpa), Mobilitātes nodaļa (125. telpa) un Karjeras centrs (122. telpa).

Akadēmisko servisu nodaļa sniedz informāciju un konsultācijas par studiju iespējām un kārtību LU, informē par stipendiju fondiem un kredītu iespējām, izsniedz izziņas, nodrošina studiju dokumentācijas izgatavošanu.


Līdz 15.11.2021. Studentu servisu departamentā darbs tiek organizēts attālināti. 

No 25.10.2021. līdz 15.11.2021. dokumentu saņemšana klātienē: 

Otrdienās plkst. 10.00 – 12.00 

Ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00 

Pirms ierašanās OBLIGĀTI jāpiesakās nosūtot ierašanās iemeslu un laiku uz e-pasta adresi studentu.serviss@lu.lv 


Uzņemšanas nodaļa organizē uzņemšanu, piedalās izstādēs un citos pasākumos reflektantu informēšanai.

Mobilitātes nodaļa nodrošina starptautisko apmaiņas programmu administrēšanu, apmaiņas studentu konsultēšanu un sniedz atbalstu dokumentu sagatavošanā.

Karjeras centrs sniedz konsultācijas, organizē seminārus un citas aktivitātes par darba tirgu un karjeras veidošanu.

Direktors

Jānis Saulītis