Latvijas Universitātes (LU) Informācijas tehnoloģiju departaments (ITD) ir LU administrācijas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir modernas informāciju tehnoloģijas infrastruktūras stratēģijas īstenošana LU atbilstoši LU misijai un mērķiem. LU IT nosaka moderno IT ieviešanas stratēģiju LU un nodrošina esošās IT infrastruktūras funkcionēšanu, tai skaitā saistībā ar LU datu pārraides tīklu, LU centrālo serveru sistēmu, LU koplietošanas programmatūru. LU IT departaments veic LU informācijas sistēmas LUIS, LU portāla, e-studiju sistēmas un citu e-pielietojumu izstrādi, integrēšanu un ekspluatāciju. LU ITD palīdzības dienests nodrošina lietotāju atbalstu IT jautājumos iepriekš minētajās informācijas sistēmās.

Direktors

Andis Geižāns