ITD sastāvā ir LU informācijas sistēmas (LUIS) attīstības nodaļa, Informācijas sistēmu izstrādes un attīstības nodaļa un Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodaļa.

LUIS attīstības nodaļa nodrošina LUIS analīzi, projektēšanu, izstrādi, testēšanu un uzturēšanu, LUIS izstrādes un lietotāju dokumentācijas, kā arī drošības noteikumu izstrādi un to ievērošanas uzraudzību, veic LUIS un datu noliktavas izstrādes, testēšanas un produkcijas vides uzturēšanu, datu un programmatūras rezerves kopiju veidošanu, kā arī nodrošina LUIS datu apmaiņas un sistēmas saskarnes ar citām LU un ārējām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmām, ievērojot drošību, vienotu datu apmaiņas standartu, datu savietojamību, identificējamību un atkalizmantošanu.

Informācijas sistēmu izstrādes un attīstības nodaļa plāno, organizē, koordinē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmas, veicina LU koplietošanas sistēmu izveidi un to efektīvu izmantošanu, koordinē sadarbību ar ārpakalpojuma sniedzējiem informācijas sistēmām, kas nodotas ITD pārvaldībā, koordinē un kontrolē ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistīto sadarbības līgumu uzskaiti un pagarināšanu, izvērtē līgumu nosacījumus un izbeigšanas nepieciešamību informācijas sistēmām, kas nodotas ITD pārvaldībā.

Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodaļa plāno un savu kompetenču ietvaros koordinē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, veicina koplietošanas infrastruktūras resursu izveidi un nodrošina to efektīvu izmantošanu. Nodaļa uztur, regulē un pilnveido informācijas tehnoloģiju infrastruktūras sistēmas, datu pārraides tīkla infrastruktūru, serveru infrastruktūru un datu glabātavu infrastruktūru, nodrošina serveru virtualizācijas, mākoņskaitļošanas, tīmekļa vietņu un datu izvietošanas pakalpojumu LU struktūrvienībām.

Direktors

Andis Geižāns