Akadēmiskā centra attīstības programma (ACAP) piesaista liela apjoma investīcijas LU infrastruktūras attīstības projektiem, kā arī vada to īstenošanu saskaņā ar LU Akadēmiskā centra attīstības programmas īstenošanas kārtību.