Administrācijas atbalstu grupas mērķis ir:

  • nodrošināt LU Administrācijas darba plāna izstrādi un veidot sinerģiju starp dažādām ar stratēģiju saistītām iniciatīvām un plāniem, nodrošinot administrācijas departamentu koordinētu sadarbību darba plāna ieviešanā;
  • nodrošināt sistemātisku LU iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu;
  • nodrošināt LU darba aizsardzības sistēmas izveidošanu, organizēšanu un attīstību, pilnveidojot darba aizsardzības organizatoriskās struktūras funkcionēšanu un darba vides uzraudzību.

LU iekšējā auditore Inta Krastiņa

LU darba aizsardzības sistēmas vadītāja Iveta Daugule