Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Reklāmas iespējas LU
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2018
Reklāmas veids Cena, EUR (bez PVN) PVN 21%, EUR Cena, EUR (ar PVN)
Reklāmas laukums žurnālā "Alma Mater"
1 cm2, iekšlapa 0,94 0,20 1,14
1 cm2, vāks - 2., 3., 4. 1,17 0,25 1,42
Reklāma LU portālā
Reklāmas baneris / nedēļā (416 x 80 px, jpg, swf, gif) 99,02 20,79 119,81
Reklāmas baneris / nedēļā 1 sadaļā (piem., www.karjera.lu.lv) (416 x 80 px, jpg, swf, gif) 37,49 7,87 45,36

Reklāmas izvietošana LU informatīvajos stendos / reklāmas stendos

Saskaņā ar Valsts valodas likuma 21.pantu reklāmā ietvertā informācija ir jāsniedz latviešu valodā. Ja reklāmā tiek lietota arī svešvaloda, tekstam latviešu valodā ierādāma galvenā vieta, un formas vai satura ziņā tas nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par tekstu svešvalodā.

  Cena, EUR (bez PVN) PVN 21%, EUR Cena, EUR (ar PVN)
A4 / nedēļā, 1 eks. 1,40 0,29 1,69
A3 / nedēļā, 1 eks. 3,00 0,63 3,63
A2 / nedēļā, 1 eks. 6,00 1,26 7,26
Reklāmas stendu izvietošana
1m2 / mēnesis, minimālais apjoms - 20, minimālais termiņš - 6 mēneši 7,10 1,49 8,59
Reklāmas stāvstendu izvietošana
1m^2 / nedēļā 64,00 13,44 77,44
Prezentācijas vieta
1m^2 / 1 stundā 19,90 4,18 24,10
Reklāma video ekrānos Jelgavas ielā 1, Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā
Ekspozīcijas ilgums: attēls - 5 sek., video - līdz 20 sek.
Reklāmas laukums: 1920 x 736 px (horizontāls)
Formāts: jpg, png, pdf, wmv, mpeg, u.c.
99,02 20,79 119,81


Ja reklāma tiek izvietota atkārtoti, tiek piemērota atlaide.

Izvietošanas laiks Atlaides procenti
4 nedēļas 10%
8 nedēļas 15%
16 nedēļas 30%


Par reklāmas izvietošanu lūdzam sazinieties ar LU Komunikācijas un inovāciju departamentu.

Kases darba laiks Studentu servisā.