Š. g. 20. maijā baltu valodnieki un citi interesenti pulcējas 57. Artura Ozola dienas konferencē „Valodas mantojums: J. Endzelīna „Lettisches Lesebuch“ (1922) – 100“ . Konferenci organizē LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa.

Zinātniski praktiskā konference šogad veltīta diahroniskajai baltu valodu un to dialektu pētniecībai. Pieminot Jāņa Endzelīna „Lettisches Lesebuch“ (1922) iznākšanu, šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta baltu valodu dialektālā mantojuma jautājumiem,  izlokšņu tekstu pierakstiem, ģeolingvistikai u.c. izpētes aspektiem.

A. Ozola diena iecerēta kā sava veida ievadījums izcilā latviešu valodnieka 150. gadu jubilejas pasākumiem 2023. gadā.

Konferences programma