"Scientia est potentia!" jeb "Zināšanas ir spēks!" – ar šādu vadmotīvu Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) ar LU Inovāciju centra LUMIC atbalstu jau ceturto gadu organizē studentu zinātnisko konferenci "Elementum", kas šogad norisināsies 2. un 3. decembrī LU Akadēmiskā centra Dabas mājā.

Dalībai konferencē līdz 2. novembrim var pieteikties ikvienas Latvijas augstākās izglītības iestādes students, aizpildot pieteikšanās anketu konferences tīmekļa vietnē: konference.lusp.lv. Darbu var iesniegt kādā no trīs sekcijām: dabas, medicīnas un veselības zinātnes, humanitārās zinātnes un sociālās zinātnes.

Vairāk par konferences norisi un citiem saistošiem jautājumiem var uzzināt tīmekļa vietnē konference.lusp.lv, kā arī sekojot līdzi aktualitātēm sociālajos tīklos: Facebook (LU Studentu zinātniskā konference) un Instagram (@konference.lusp).