1. decembrī plkst. 16.00 LU Bibliotēkas Raiņa bulvārī Klusajā lasītavā notiks Baltazara Rusova Livonijas hronikai veltīts pasākums, kurā ar lekciju piedalīsies Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, Dr.hist., prof. Guntis Zemītis.

Šajā tikšanās reizē uzmanības centrā būs vācbaltiešu luterāņu garīdznieka, hronista Baltazara Rusova (Balthasar Russow, ap 1536-1600) Livonijas hronika (Chronica der Prouintz Lyfflandt), izdota 1578. gadā un tās atkārtotais 1584. gada izdevums ar papildinājumu par notikumiem līdz 1583. gada. Hronikas pēdējā daļa no 1561 gada ir ievērojams vēstures avots, kas būtiski ietekmējis Baltijas historiogrāfijas attīstību. Vairāk par tās nozīmi stāstīs LZA akadēmiķis, Dr.hist., prof. Gunis Zemītis.

Vairāk informācijas