2022. gada 20. maijā Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienā pulcēsies Latvijas lielākās universitātes zinātnieki un pētnieki, iepazīstinot ar jaunākajiem atklājumiem un sasniegumiem. Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena norisināsies jau ceturto reizi. Tā tiks atzīmēta arī kā noslēdzošais projekta “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” pasākums.

Šoreiz vadmotīvs ir “Zinātne bez robežām”, kas simboliski atspoguļo zinātnes universitātes vērtības un mērķus. Zinātni un tehnoloģiju attīstību neierobežo ne laiks, ne telpa – tās stāv pāri ģeogrāfiskām, nozaru un prāta robežām. Zinātnei nav ierobežojumu nedz vertikālā, nedz horizontālā attīstībā, sasniegumi ir atkarīgi tikai no drosmes un atvērtības.

Atklāšanas nozīmīgākais brīdis būs Pasaules kartes projekcijas prezentēšana ar atzīmētiem punktiem, kuros savu nospiedumu atstājuši LU absolventi un zinātnieki. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar aizvadītā gada sasniegumiem inovācijās, atbalstu start-up uzņēmumu radīšanā, zinātnes sadarbības veicināšanā, izceltas izcilības gan studentu, gan doktorantu, gan arī pētnieku vidū.

Klātesošos sagaida sarunas ar iedvesmas personām, veiksmes stāsti par tehnoloģiju izmantošanu un atklājumiem. Ideju laboratorijas labāko komandu prezentācijas, apbalvošana un vakara noslēgums. Ikviens varēs smelties iedvesmu, uzzināt ko jaunu un arī piedalīties kādā no aktivitātēm.

Pasākumu organizē: LU Inovāciju centrs LUMIC

Plašāka informācija un aktualitātes par pasākumu: Facebook un www.tehnologijudiena.lu.lv