•    „Angļu filoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programmas
•    „Franču filoloģija” - bakalaura studiju programma
•    „Krievu filoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programmas
•    „Moderno valodu un biznesa studijas” - bakalaura studiju programma
•    „Romāņu valodu un kultūru studijas” - maģistra studiju programma
•    „Vācu filoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programmas