•    „Āzijas studijas” - bakalaura studiju programma
•    „Baltijas jūras reģiona studijas” - maģistra studiju programma
•    „Baltu filoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programmas
•    „Klasiskā filoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programmas
•    „Kultūras un sociālā antropoloģija” - bakalaura un maģistra studiju programmas
•    „Konferenču tulkošana” - profesionālā maģistra studiju programma
•    „Rakstiskā tulkošana” - profesionālā maģistra studiju programma
•    „Somugru studijas” - bakalaura studiju programma
•    „Orientālistika” - maģistra studiju programma