23.–26. augustā Latvijas Universitātē notiks 35. Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konference (35th European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare – ESPMH Conference). Kopā ar Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas biedrību Latvijā to organizē Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts (LU KPMI) un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (LU MF). Konferences tēma būs „Metodes bioētikā un medicīnas filozofijā”.

Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konference ir viens no lielākajiem ikgadējiem bioētikas jautājumiem veltītajiem pasākumiem Eiropā. Ik gadu sadarbībā ar Eiropas vadošajiem bioētikas un medicīnas jomas pētniekiem konference tiek organizēta citā valstī un 2023. gadā pirmo reizi notiks Latvijā, Latvijas Universitātē.

Konferences dalībnieki tiks aicināti atskatīties uz pēdējo 50 gadu laikā notikušajām diskusijām par atšķirīgajām metodoloģiskajām pieejām bioētikā un medicīnas filozofijā un pievērsties jaunu metodoloģisko pieeju analīzei. Referātu autori aicināti pieteikt darbus par tēmām eksperimentālajā, digitālajā, fenomenoloģiskajā bioētikā, skatīt filozofisko un ētisko teoriju, eksperimentālās filozofijas lomu bioētikā un pētīt bioētikas mijiedarbību ar citām jomām – apziņas filozofiju, politisko filozofiju, mākslu, humanitārajām zinātnēm un citām jomām.

Vairāk informācijas par 35. Eiropas medicīnas un veselības aprūpes filozofijas konferenci pieejama rīkotāju mājaslapā.