LU Lielā aula

Rezidentūras attīstības programmas absolventu izlaidums.