Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (BVEF) aicina interesējošos jautājumus uzdot attālināti, pirms tam iepazīstoties ar fakultātes septiņām bakalaura studiju programmām un astoņām maģistra studiju programmām, ko var atrast fakultātes mājaslapā. Jautājumus aicina uzdot fakultātes sociālajos tīklos: FB lapāInstagram kontā, kā arī rakstot e-pastu: bvefinfo@lu.lv.

Vairāk informācijas