Notiek: Microsoft Inovāciju centrā, Kalpaka bulv. 4