LU Zinātņu māja

Latvijas zinātnieki kopā ar kolēģiem no astoņām citām Baltijas jūras reģiona valstīm – Zviedrijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas – gatavojas stiprināt sadarbību, sākot darbu pie ambicioza projekta – Baltijas jūras reģiona Inovāciju platformas izstrādes.

Latvijas Universitāte (LU) ir viena no projekta lielajām partnerēm un sadarbības uzsākšanu iezīmēs no 24. līdz 26. februārim tieši LU Zinātņu mājā notiekoša konference “Inovācija – 21. gadsimta spēks”, diskusiju forumi un starptautiskā projekta “Smart-up Baltic Sea Region” radošā inovāciju nometne.

Vairāk informācijas