Notiek: LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1,

702. auditorijā