LU Lielā aula, Raiņa bulvāris 19

Latvijas Universitātei ir tradīcija godināt jaunos zinātņu doktorus svinīgā sarīkojumā - Doktoru promocijas ceremonijā. Ceremonijas svinīgajā daļā jaunie doktori (promotētie) saņem LU goda zīmes: apliecinājuma rakstu, doktora šalli un doktora sudraba nozīmi.