Fizkas, matemātikas un optomtrijas fakultātes izlaidums notiks 1. jūlijā, izmantojot ārtelpu - Zinātņu mājas 7. stāva terasi.
Fakultātes absolventi tiks sadalīti 4 grupās, lai nepārsniegtu 40 personu limitu kopā ar Izlaiduma organizatoriem.
Līdz ar to plānoti 4 Izlaidumi plkst. 10.00, 11.00, 13.00 un 14.00.

Terasē Izlaiduma dalībniekiem tiks nodrošināta 2 metru distancēšanās.

Absolventu sveicēji varēs vērot tiešraidi Facebook un/vai sagaidīt absolventus ārpus Zinātņu mājas.

Ja līdz izlaidumam būs valstiski plānoti/pieņemti vēl kādi atvieglojumi pasākumiem, tad izlaiduma laiki var mainīties.