Promocijas darbu zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs Ivo Rollis

2021. gada 7. maijā plkst. 15.00 LU Socioloģijas un sociālā darba, politikas zinātnes un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē LU Sociālo zinātņu fakultātē IVO ROLLIS aizstāvēs promocijas darbu “Izpildvaras politikas koordinācijas mehānismu eiropeizācija: Igaunijas, Latvijas un Slovēnijas pieredze” zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) politikas zinātnē iegūšanai.

Recenzenti:

  • Ieva Bērziņa, Dr.sc.pol., vadošā pētniece, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
  • Juris Pupčenoks, Ph. D., asociētais profesors, Marista Koledža (Ņujorkas štats) (Marist College, New York), ASV
  • Gianluca Passarelli, Ph. D., asociētais profesors, Romas universitāte Sapienza (Sapienza University, Roma) Itālija

Ar promocijas darbu iespējams iepazīties Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā: https://www.szf.lu.lv/petnieciba/promocijas-darbi/ 

Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem reģistrēšanās promocijas padomes sēdes tiešsaistes videokonferencei "Zoom" platformā iespējama, nosūtot e-pastu uz Velta.Skolmeistere@lu.lv