Latvijas Universitātes Dabas māja, Jelgavas iela 1, Rīga