Tiešraide

26. februārī, plkst. 9.30 Latvijas Universitātē (LU) norisināsies attālinātā LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences sesija “Latvijas Universitāte: Zinātne industrijas attīstībai”, kurā tiks iztirzātas aktuālās tendences tehnoloģiju pārnesē un stāstīts par zinātnes komercializācijas piemēriem LU.

TIEŠRAIDE.