Kaņepes kultūras centrs

8. novembrī Kaņepes kultūras centrā plkst. 18.00 atkal atgriežas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) ar referātu ciklu “SZF lasījumi”, kurā fakultātes absolventi stāstīs par saviem pētījumiem un ko no tiem var mācīties sabiedrība kopumā. Šoreiz vārds politikas zinātnes nodaļai un tās studentiem, lai runātu par Latvijas “Politikas nacionālajām īpatnībām”.

Vairāk informācijas