LU, Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 305. auditorija

Aicinām visus intersentus LU HZF 305. auditorijā uz LU 77. konferences latviešu un vispārīgās valodniecības sekciju "Gramatika un valodas normēšana". Turpinot jau iepriekšējos gados aizsākto tradīciju, arī šogad konferences sekcijā pieteikti gan mutiski, gan stenda referāti - kopā 20.

2019. gada latviešu un vispārīgās valodniecības sekcijā iecerēts diskutēt par gramatikas un valodas normēšanas attieksmēm dažādos aspektos, izmantojot latviešu, lietuviešu, igauņu, lībiešu, latīņu, sengrieķu, gruzīnu, japāņu un ķīniešu valodas materiālu. Lielākā daļa dalībnieku pārstāv dažādas LU Humanitāro zinātņu fakultātes nodaļas, piedalās arī kolēģi no LU Matemātikas un informātikas institūta, LU Latviešu valodas institūta, LU Lībiešu institūta, Rīgas Stradiņa universitātes, Viļņas Universitātes, Tallinas Universitātes, Tbilisi Valsts universitātes un Kutaisi Valsts universitātes.

LU 77. konferences latviešu un vispārīgās valodniecības sekcija "Gramatika un valodas normēšana" tiek organizēta kā Valsts pētījumu programmas "Latviešu valoda" (vad. prof. Ina Druviete) apakšprojekta "Gramatikas un tās saskarjomas: gramatikas enciklopēdiskā vārdnīca" (vad. prof. Andra Kalnača) aktivitāte sadarbībā ar LU pētniecības projekta "Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija" (vad. prof. Ilze Rūmniece) apakšprojektu "Humanitārā doma - valoda, teksts, kultūra".