LU Teoloģijas fakultāte, 161. telpa

13. februārī plkst. 16.30 LU TF 161. telpā norisināsies lekcija “Reliģiskā simbolika pasaules arhitektūras formās”, kurā LU TF docente Elizabete Taivāne un docents Andris Priede sniegs ieskatu Austrumu un Rietumu sakrālajās arhitektūras formās.