LU Dabas māja, Jelgavas iela 1, 702. telpa

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina uz informatīvo semināru, kurā interesentus iepazīstinās ar pēcdoktorantūras atbalsta programmas 1. atlases kārtas pētniecības pieteikumu vidusposma vērtēšanu un 2. atlases kārtas pieteikumu maksājumu dokumentācijas sagatavošanu.