LU Zinātņu mājas 301. auditorija, Jelgavas iela 3

Š. g. 10. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Universitātes Zinātņu mājas 301. auditorijā, Jelgavas ielā 3, Rīgā notiks Maincas Universitātes profesora Dr. Gintera Verta (Günter Werth) vieslekcija “Precīzi mērījumi jonu slazdos” un Dr. Jāņa Aļņa (Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts) prezentācija “Mikrorezonatoru frekvenču ķemme”.

Atsevišķi uzlādētus atomu vai molekulu jonus var ļoti ilgi ierobežot jonu slazdos labi kontrolētā vidē. Tas nodrošina apstākļus ļoti augstas precizitātes mērījumiem. Kā piemērus prof. Verts prezentēs jaunākos rezultātus, kas iegūti Maincas Universitātes laboratorijās: jauna protona un antiprotona, kā arī protona masas, magnētiskā momenta noteikšana. Tāpat viņš  stāstīs par elektronu magnētiskā momenta mērījumiem, kad tie ir piesaistīti ūdeņraža veida joniem, no kuriem var iegūt jaunu elektronu masas vērtību.

Prof. Ginters Verts ir Maincas Universitātes profesors. Viņa izpētes jomas ietver kodolfiziku un kvantu optiku ar uzsvaru uz jonu pamatīpašību izpēti un kvantu elektrodinamikas testiem, izmantojot Pola un Peninga slazdus. No 1972. gada līdz 1973. gadam viņš bija pēcdoktorantūras zinātniskais līdzstrādnieks Godarda Kosmosa lidojumu centra NASA laboratorijā. 1985. gadā prof. Verts tika apbalvots ar Helmholca balvu par precizitātes mērījumiem.

Dr. Jānis Alnis kopš 2016. gada ir Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta (LU ASI) vadošais pētnieks. 2013. gadā viņš dibinājis LU ASI  Kvantu optikas laboratoriju. Savā prezentācijā Dr. Alnis stāstīs par vienu no aktuālajiem projektiem, kura ietvaros tiek pētīts optisko frekvenču ķemmju potenciālais pielietojums telekomunikāciju datu pārraidē.

Valoda: angļu

Dalība: bez maksas