Dabas māja 1. auditorija “Magnum”

5.–6. decembrī LU Akadēmiskā centra Dabas mājā 1. auditorijā “Magnum” notiks starptautisks zinātnisks simpozijs “Mežsaimniecība un bioloģiskā daudzveidība: kompromisi, problēmas un risinājumi starptautiskā skatījumā” („Forestry and Biodiversity: International Perspectives on Trade-offs, Problems and Solutions”).

Vairāk informācijas