LU Zinātņu māja

No 24. līdz 27 septembrim LU Zinātņu mājā notiek Apvāršņa 2020 projektu A-PATCH  (Autonoms plāksteris infekcijas slimību noteikšanai reāllaikā) un VOGAS (kuņģa vēža skrīnings, izmantojot izelpas gaistošos organiskos savienojumus, ar hibrīdo sensoro pieeju) partneru rīkoti semināri par atbildīgu pētniecību klīniskajos pētījumos.

Semināru gaitā partneri diskutē par jaunās diagnostiskās pieejas pielietojamības dažādiem aspektiem, intervē ārstus un medmāsās, lai izzinātu veselības aprūpes darbinieku pieredzi ar līdzīgu sistēmu izmantošanu, un analizē labākos paņēmienus informācijas iegūšanai no potenciālajiem lietotājiem visā pasaulē.

Seminārus rīko projekta partneri - LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts sadarbībā ar VTT (Technical Research Centre of Finland / Somijas Tehnisko pētījumu centrs), piedaloties Technion  (Israel Institute of Technology / Izraēlas Tehnoloģiju institūts), BioRad Laboratories (Francija) un TNO, HOLST Centre (Nīderlande), National cancer Institute / Nacionālais vēža institūts (Ukraina).

A-Patch projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824270

VOGAS projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības un inovācijas programmas saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 824986