LU Humanitāro zinātņu fakultāte

2. un 3. jūlijā notiks Humanitāro zinātņu fakultātes izlaidums fakultātes dārzā pa studiju programmām, ievērojot visus distancēšanās noteikumus.