Latvijas Universitātes (LU) zinātnisko konferenču sekcijas “Zinātņu vēsture un muzeoloģija” norise ir ilggadēja tradīcija, bet šogad pirmo reizi ir izdots LU 79. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros LU Muzeja organizētās sekcijas referātu tēžu krājums. Krājums rediģēts un maketēts LU Akadēmiskajā apgādā un iznācis elektroniskā formātā.

Latvijas Universitātes Muzeja sekcija “Zinātņu vēsture un muzeoloģija”: referātu tēžu krājums

Sekcijas “Zinātņu vēsture un muzeoloģija” darbs norisinājās 2021.gada martā un tika organizēts trīs tiešsaistes sesijās: “Zooloģijas muzejam 100”, “Vēsturiskās liecības atmiņas institūciju krājumos” un “Pagātne sasaucas ar tagadni”.

Sekcijas sesijas “Zooloģijas muzejam 100” dalībnieki iepazinās ar Zooloģijas muzeja simts gadu pārmaiņu vēsturi, bet laikabiedru atmiņu stāsti, atsevišķi nozares speciālistu kolekciju raksturojumi videoierakstos rosināja sesijas dalībnieku domu apmaiņu par zooloģijas kolekciju vēsturi, tagadni un attīstības perspektīvām. Atmiņu videoieraksti ir pieejami interesentiem neierobežotu laiku no sesijas programmas apraksta. Šeit

Sesijā “Vēsturiskās liecības atmiņas institūciju krājumos” uzstājās deviņi referenti no dažādām atmiņas institūcijām: muzejiem, arhīva un bibliotēkas. Ziņojumi atklāja atsevišķu kolekciju un vēstures avotu, muzejisko priekšmetu saglabāšanas un izpētes rezultātus, vēsturisko liecību nozīmi pētnieciskās darbības un sabiedrības attīstības kontekstā.

Sekcijas trešajā sesijā “Pagātne sasaucas ar tagadni” noklausījāmies astoņus referentus no muzejiem un citām institūcijām. Referenti iepazīstināja ar jaunākajiem atklājumiem pētniecības darbā, kura pamats ir avoti dažādos atmiņas institūciju krājumos. Katrs ziņojums apliecināja, ka vēsturiskais zinātnes mantojums ne tikai atklāj zinātņu vēsturi, bet arī veido nākotnes pārmaiņas un attīstību.

“Latvijas Universitātes Muzeja sekcija “Zinātņu vēsture un muzeoloģija”: referātu tēžu krājums” ietver otrās un trešās sesiju referātu tēzes un ir sakārtotas referentu uzvārdu alfabētiskā secībā.

Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijas “Zinātņu vēsture un muzeoloģija” sesijās tiešsaistē MS Teams piedalījās 90 dalībnieki, bet citiem interesentiem LU Muzeja interneta vietnes konferenču un semināru sadaļā ir pieejami sesiju norises videoieraksti un referentu prezentācijas. Priecāsimies par atsauksmēm un ierosinājumiem, kā arī aicinām piedalīties nākošajās LU Muzeja organizētajās konferencēs.

Dalīties

Saistītais saturs

Konference „Personības. Laiks. Latvijas Universitāte“ prezentācijās un fotogrāfijās
30.03.2020.

Konference „Personības. Laiks. Latvijas Universitāte“ prezentācijās un fotogrāfijās

Atskatoties uz sekcijas „Zinātņu vēsture un muzeoloģija“ sēžu norisi
27.03.2019.

Atskatoties uz sekcijas „Zinātņu vēsture un muzeoloģija“ sēžu norisi