Turpinot iesākto Latvijas Univeristātes (LU) Muzeja un Universitas sadarbību kopš 2020. gada februāra, ir publicēts jauns raksts Universitas (113/2020), kas šoreiz veltīts Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta Studentu karcerim. Studentu karceris ir kļuvis par vienu no LU Muzeja vizītkartēm, kas piesaistījis arī pašu studentu/šu korporāciju locekļu uzmanību.

Raksta autors ir LU Muzeja LU vēstures kolekcijas krājuma glabātājs Rūdolfs Rubenis, kurš ir aktīvs latviešu studentu korporācija Latvia loceklis. Raksts ir sadalīts 8 nodaļās, kas veltītas Studentu karcera vēsturei. 1) Rūpnieciskā ražošana pieprasa tehniskos prātus; 2) Rīgas Politehnikuma dibināšana; 3) Vācijas augstskolu audzināšanas metodes; 4) Sodīšanas iemesli; 5) Zīmējumi līdz griestiem; 6) Unikāls objekts Baltijas mērogā; 7) Korporantu zīmējumi un 8) Ievērojamu studentu korporāciju locekļi, kuru liecības atrodamas karcerī. Rakstā skaidrota paša Studentu karcera vēsture un tā kultūrvēsturiskā nozīme Latvijas, Krievijas, Vācijas un Polijas vēsturē. Atbilstoši nodaļām, analītiski izskaidrota Studentu karcera idejas cēloņi, tā pielietojums studentu audzināšanā Rīgas Politehnikumā/Rīgas Politehniskajā institūtā, studentu ikdienas atspoguļojums caur zīmējumiem uz Studentu karcera sienām un kultūrvēsturiskā vērtība Baltijas mērogā.

Paša muzeja speciālista rakstu papildina arī citu autoru-korporantu raksti, kas veltīti LU priekšvēsturei un vēsturei: Latviešu studentu korporācijas Talavija locekli Antona Rimeiku (1898-1942), kurš 1926. gadā absolvēja LU Ķīmijas fakultāti un kļuva par miljonāru, radot pirmo zobu pastu Latvijā; Latviešu rakstnieci Annu Brigaderi (1861-1933), kura, būdama izcila rakstniece, bija sabiedriska aktīva latviešu studenšu korporāciju Daugaviete, Imeria un Varavīskne goda locekle; Vācu faktoru uz Rīgas Politehnikuma krievvalodīgās studentu korporāciju Borysthenia (1876-1880), no kuras izveidojusies mūsdienās, pasaulē vienīgā Latvijā eksistējošā krievvalodīgo studentu korporācija Fraternitas Arctica.

Raksti par Borysthenia un Studentu karceri iekļaujas Centrāleiropas un Austrumeiropas vēstures reģionā, jo gan Studentu karcerī, gan Borysthenia bija sastopami studenti no tā laika Krievijas impērijas (1721-1917) sastāvā ietilpstošajām Kurzemes, Vidzemes, Polijas, Ukrainas un Pievolgas teritorijām, kuri studēja Rīgas Politehnikumā/Rīgas Politehniskajā institūtā. Studenti bijuši vācbaltieši, Ukrainas un Pievolgas vācieši, poļi, krievi un latvieši. Šoreiz jaunajā Universitas rakstā ir publicēti labi raksti, kas lieliski papildina viens otru. Šos rakstus varēs izmantot ne tikai LU Muzeja speciālisti, bet arī citas nozares speciālisti savos pētījumos un interesenti, kuri interesējās par LU studentu akadēmisko mūža organizāciju lomu Latvijas un Centrāleiropas-Austrumeiropas vēsturē.

Nākamais Universitas raksts paredzēts 2021. gada februārī, kam LU Muzeja speciālists R. Rubenis gatavo nākamo rakstu. Pašlaik tiek gatavots jauns raksts, kas būs veltīts Rīgas Politehniskā institūta studenta, poļu studentu korporācijas Arkonia loceklim un Otrā pasaules kara (1939-1945) Polijas armijas ģenerālim Vladislavam Andersam. Raksts tiks sagatavots saistībā ar Otrā pasaules kara beigām pirms 75 gadiem, kam, skatoties Polijas un Baltijas valstu vēstures kontekstā, tika atspoguļota ne tikai paša poļu ģenerāļa kara gaitas, bet arī pretrunīgais Otrā pasaules kara vēstures vērtējums saistībā ar Centrāleiropas un Austrumeiropas nonākšanu aiz “dzelzs priekškara”.

Vairāk uzzināt:

Žurnāla Universitas 113. numura digitāla versija

Digitalizēts žurnals Universitas Studenšu Prezidiju Konventa vietnē

Latvijas Universitātes Muzeja studentu karceris

Latvijas Universitātes galvenā ēka Raiņa bulvārī 19

LU Muzeja krājumā ir ievērojama studentu akadēmisko mūža organizāciju liecību kolekcija, ar kuru var iepazīties, sazinoties ar krājuma glabātāju Rūdolfu Rubeni. Kontakti: rudolfs.rubenis@lu.lv, 67034566 vai 25733456

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Studentu karcera laika kapsulas
03.01.2023.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Studentu karcera laika kapsulas

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Rīgas Politehnikuma studentu disciplinēšanas regula
09.11.2022.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Rīgas Politehnikuma studentu disciplinēšanas regula

Par LU Muzeja korporāciju priekšmetiem žurnāla Universitas jubilejas izdevumā
28.02.2020.

Par LU Muzeja korporāciju priekšmetiem žurnāla Universitas jubilejas izdevumā