Decembris, 2022
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
decembris
decembris, 2022
28
29
30
01
02
.
00
līdz
00.00
Dzimis Arnolds Jirgensons
02. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Arnolds Jirgensons
03
04
.
00
līdz
00.00
Dzimis Voldemārs Klētnieks
04. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Voldemārs Klētnieks
.
00
līdz
00.00
Dzimis Artūrs Brikmanis
04. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Artūrs Brikmanis
05
.
00
līdz
00.00
Dzimis Ādams Butulis
05. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Ādams Butulis
.
00
līdz
00.00
Dzimis Jānis Arnolds Lūsis
05. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Jānis Arnolds Lūsis
06
.
00
līdz
00.00
Dzimusi Natālija Cimahoviča
06. decembris, 2022. Visa diena
Dzimusi Natālija Cimahoviča
19
.
00
līdz
20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
06. decembris, 2022. 19.00 - 20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
07
19
.
00
līdz
20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
07. decembris, 2022. 19.00 - 20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
.
00
līdz
00.00
Dibināta studentu korporācija Lacuania
07. decembris, 2022. Visa diena
Dibināta studentu korporācija Lacuania
08
.
00
līdz
00.00
Dzimis Aleksandrs Liepiņš
08. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Aleksandrs Liepiņš
.
00
līdz
00.00
Dzimis Kārlis Blahers
08. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Kārlis Blahers
09
.
00
līdz
00.00
Dzimis Alfons Piterāns
09. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Alfons Piterāns
10
.
00
līdz
00.00
Dzimis Ilgonis Vilks
10. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Ilgonis Vilks
11
.
00
līdz
12.00
Tēlotājmākslas nodarbība "Daba, māksla un es"
10. decembris, 2022. 11.00 - 12.00
Tēlotājmākslas nodarbība "Daba, māksla un es"
11
12
.
00
līdz
00.00
Latvijas Universitātes jauktā kora “Juventus” pirmais koncerts
12. decembris, 2022. Visa diena
Latvijas Universitātes jauktā kora “Juventus” pirmais koncerts
.
00
līdz
00.00
Dibināta studentu korporācija Fraternitas Inflantica
12. decembris, 2022. Visa diena
Dibināta studentu korporācija Fraternitas Inflantica
13
19
.
00
līdz
20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
13. decembris, 2022. 19.00 - 20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
14
19
.
00
līdz
20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
14. decembris, 2022. 19.00 - 20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
.
00
līdz
00.00
Dzimis Pauls Dauge
14. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Pauls Dauge
.
00
līdz
00.00
Dzimis Viktors Grāvītis
14. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Viktors Grāvītis
.
00
līdz
00.00
Dibināta studentu korporācija Talavija
14. decembris, 2022. Visa diena
Dibināta studentu korporācija Talavija
.
00
līdz
00.00
Dzimis Jūlijs Rumments
14. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Jūlijs Rumments
15
16
17
11
.
00
līdz
12.00
Tēlotājmākslas nodarbība "Daba, māksla un es"
17. decembris, 2022. 11.00 - 12.00
Tēlotājmākslas nodarbība "Daba, māksla un es"
18
19
20
19
.
00
līdz
20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
20. decembris, 2022. 19.00 - 20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
21
19
.
00
līdz
20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
21. decembris, 2022. 19.00 - 20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
.
00
līdz
00.00
Dzimis Oļģerts Ripa
21. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Oļģerts Ripa
22
23
.
00
līdz
00.00
Tika nodibināta LTF LVU Cietvielu fizikas institūta nodaļas atbalsta grupa
23. decembris, 2022. Visa diena
Tika nodibināta LTF LVU Cietvielu fizikas institūta nodaļas atbalsta grupa
.
00
līdz
00.00
Dzimis Valfrīds Osvalds
23. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Valfrīds Osvalds
24
25
.
00
līdz
00.00
Dzimusi Rita Eglīte
25. decembris, 2022. Visa diena
Dzimusi Rita Eglīte
26
.
00
līdz
00.00
Dzimis Marģers Gūtmanis
26. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Marģers Gūtmanis
27
19
.
00
līdz
20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
27. decembris, 2022. 19.00 - 20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
28
19
.
00
līdz
20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
28. decembris, 2022. 19.00 - 20.00
Demonstrācijas LU Astronomiskajā tornī
.
00
līdz
00.00
Dzimis Jānis Jurgens
28. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Jānis Jurgens
.
00
līdz
00.00
Dzimis Oļegs Artemjevs
28. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Oļegs Artemjevs
.
00
līdz
00.00
Dzimis Aleksandrs Mičulis
28. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Aleksandrs Mičulis
29
30
31
.
00
līdz
00.00
Dzimis Jānis Priede
31. decembris, 2022. Visa diena
Dzimis Jānis Priede
01
. decembris