1928. gada 2. jūlijā Rīgā dzimusi Leonora Roze (dzimusi Blanka), latviešu astronome. 1947. gadā beigusi Rīgas 2. ģimnāziju, Leonora skaidri zināja, ka tālāk grib studēt astronomiju un iestājās Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. Paralēli iestājās VAĢB (Vissavienības Astronomijas un ģeodēzijas biedrība) un darbojās Studentu zinātniskajā biedrībā. Augstskolu beidzot, 1952. gadā viņa aizstāvēja diplomdarbu „LVU Laika dienesta ritmisko signālu korekciju izmantošana, balstoties uz CZPB kopsavilkumu momentiem” (vadītājs K. Šteins). Pēdējā studiju gadā Leonora Blanka saistīja savu dzīvi ar studiju biedru Leonīdu Rozi, 1951. gada 1. decembrī kļūstot par Leonoru Rozi. Pēc diploma saņemšanas viņa nostrādāja divus gadus par fizikas skolotāju Komunālajā tehnikumā, līdz 1954. gadā J. Ikaunieks uzaicināja absolventi darbā Zinātņu Akadēmijas Astronomijas sektorā un izvirzīja uzdevumu – noteikt topošās Baldones observatorijas koordinātas. Šis uzdevums kļuva par L. Rozes aspirantūras zinātniskā darba tēmu Pulkovas observatorijas astrometrista Andreja Ņemiro vadībā. 1964. gadā Leonora aizstāvēja disertāciju un ieguva fizikas un matemātikas zinātņu kandidāta grādu. Pēc tā laika likumiem astronomiskajos novērojumos noteiktas precīzas koordinātas bija slepenas, tāpēc L. Rozes iegūtie rezultāti netika publicēti. Pat viņas disertācijas „Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Astrofizikas laboratorijas novērojumu stacijas platums un garums” aizstāvēšana 1964. gadā notika slēgtā Pulkovas observatorijas Zinātniskās padomes sēdē. Jau pirms doktora grāda iegūšanas L. Roze pārgāja darbā uz LVU Astronomisko observatoriju, kur bija jaunākā, vēlāk – vecākā zinātniskā līdzstrādniece (no 1966), novēroja ar pasāžinstrumentu (1963–1992) un veica zinātniskos pētījumus par zvaigžņu katalogiem, veikusi novērojumus precīzā laika noteikšanai LU AO Laika dienestā, pētījusi pasāžinstrumentus, to kļūdas un zvaigžņu fundamentālkatalogu kļūdas. Aktīvi piedalījusies astronomijas popularizēšanā. Latvijas Astronomijas biedrības biedre (1947 - 1993), LU Senioru apvienības valdes locekle (1990 – 2010). Žurnālā „Zvaigžņotā Debess” publicējusi debess objektu redzamības aprakstus, 1985. gadā izdota viņas sarakstīta brošūra-palīgmateriāls lektoriem „Zvaigznes, zvaigznāji un zvaigžņu kartes”. Darbojusies arī astronomijas terminoloģijas jomā, apkopojusi astronomijas terminus latviešu un krievu valodā. 1992. gadā Leonora devās pensijā.