1928. gada 2. jūlijā dzimusi Leonora Roze - latviešu astronome, Dr. phys. (1964). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Astronomijas sektora (1954 - 1961) un LU Astronomiskās observatorijas (1961 - 1992) līdzstrādniece. Noteikusi Latvijas Zinātņu Akadēmijas Radioastrofizikas observatorijas (Baldones Riekstukalnā) precīzas koordinātas, veikusi novērojumus precīzā laika noteikšanai LU AO Laika dienestā, pētījusi pasāžinstrumentus, to kļūdas un zvaigžņu fundamentālkatalogu kļūdas. Aktīvi piedalījusies astronomijas popularizēšanā. Latvijas Astronomijas biedrības biedre (1947 - 1993), LU Senioru apvienības valdes locekle (1990 – 2010).

Leonora Roze – 80