1883. gada 20. oktobrī Jaungulbenes pagastā dzimis Zelmārs Lancmanis (1883-1935). Z. Lancmanis (Līdumnieks) aktīvi darbojies daudzās jomās. Uzrakstījis vairākus tūrisma ceļvežus, populāru, vairākkārt izdotu, mācību grāmatu “Apkārtnes mācība”, vairākus desmitus rakstu periodikā. Daudzus gadus bijis pedagogs.

Z. Lancmanis bieži organizējis pētnieciskas un izglītojošas ekskursijas, dažādus pasākumus skolās un dabā, un ir uzskatāms par vienu no pirmajiem Latvijas novadpētniekiem un tūrisma veicinātājiem. Rūpējies par organizētu dabas un kultūras pieminekļu apzināšanu un saglabāšanu, virzījis sabiedrības, jo īpaši, skolēnu, interesi uz dabas vērtību saskatīšanu, uz etnogrāfisko materiālu, atmiņu, folkloras vākšanu. 1919. g. dibinājis Latvijas zemes un tautu pētīšanas biedrību, kas uzskatāma par Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības priekšteci. Daudzas dabas un kultūras vērtības iemūžinātas Z. Lancmaņa uzņemtajās fotogrāfijās.

Īpaši Z. Lancmani interesējusi ģeoloģija, tai veltīti vairāki atzīstamas kvalitātes pētījumi. Lancmaņa kolekcijas un citi materiāli atrodas arī LU Muzejā.

J. Greste. Z. Lancmanis 20.10.1883-12.10.1935. Ekskursants. Nr 14, 1935. 303-305 lpp.

N. Malta.  Zelmārs Lancmanis †. Daba un Zinātne  Nr 6. 1935. 184-185 lpp.

Lancmanis Zelmars (1883 - 1935), skolotājs, novadpētnieks

Censoņi - pētnieki entuziasti