1874. gada 10. jūlijā dzimis Mečislavs Centneršvērs, poļu fizikālķīmiķis. Strādājis Rīgā, uzskatāms par korozionistu skolas pamatlicēju. Rīgas Politehniskā Institūta profesors (1917), Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesors (1919–1930). Pētījis katalīzes parādības, koroziju un sāļu termisko disociāciju. Fizikālās ķīmijas institūta direktors Varšavā.

Wikipedia - Mečislavs Centneršvērs

Timenote - Mečislavs Centneršvērs

1919. gada Mečislava Centneršvēra veidotais ķīmijas praktikums

Alīda Zigmunde - Profesors Mečislavs Centneršvērs un viņa attiecības ar Latvijas Universitāti un Latvijas Republiku