1923. gada 7. augustā dzimis Matīss Dīriķis – latviešu astronoms, Dr. phys. (1953). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Astronomijas sektora (1946, no 1958 Astrofizikas laboratorija) līdzstrādnieks, LU Astronomiskās observatorijas līdzstrādnieks (1962 – 1993). Debess mehānikas speciālists, pētījis komētu un asteroīdu kustību. Pēc viņa priekšlikuma viens asteroīds nosaukts par Rīgu. Zinātnisku publikāciju, populārzinātnisku rakstu un grāmatas “Pazīsti zvaigžņoto debesi” (1958, 1978) autors, “Astronomiskā kalendāra” atbildīgais redaktors (1970 – 1993), Siguldas observatorijas izveidotājs (1957). Vissavienības Astronomijas un ģeodēzijas biedrības Latvijas nodaļas dibinātājbiedrs (1947), tās priekšsēdētājs (1961). Viņa vārdā nosaukts asteroīds Dīriķis. Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda doktors (1992).

Zemes zvaigznes debesīs

ŠORUDEN JUBILEJA