1844. gada 2. oktobrī dzimis Latvijas Universitātes (LU) dimanta mecenāts, uzņēmējs Kristaps Morbergs, kura ziedojums LU pārsniedz 10 000 000 EUR. Viņš kā dāvinājumu LU noziedoja savus 8 īpašumus Rīgā un Jūrmalā, lai tos izmantotu mācībspēku un studentu vajadzībām, padarot studijas un pētniecību LU pieejamu ikvienam ārpus Rīgas un pat Latvijas. Par godu viņam ir nodibināta LU Fonda prestižākā mecenāta stipendija, ko piešķir ikvienam izcilam, talantīgam un centīga LU Bakalaura studiju programmu studentam/ei, sākot ar 2. kursu.

Savas akadēmiskās gaitas K. Morbergs sāka Rīgas Politehniskajā institūtā (mūsdienu Rīgas Tehniskajā universitātē, RTU) Arhitektūras nodaļā, jo savulaik bija strādājis par būvstrādnieku un namdari. Viņš gan nebija pilna laika students, taču arhitektūras mācībspēki viņam ir palīdzējuši apgūt arhitekta prasmes. Būdams ar uzņēmējdarbības ķērienu, laikposmā no 1874. līdz
1885. gadam viņš veiksmīgi nopirka vairākus gruntsgabalus par saviem ietaupījumiem un aizņēmumiem, lai Rīgā Zigfrīda A. Meierovica bulvārī un Vaļņu ielā uzbūvētu biroja un dzīvokļu namus, kā arī Jūrmalā savu vasarnīcu.

1928. gadā K. Morbergs ar savu testamentu novēlēja savus īpašumus LU kā savai ģenerālmantiniecei, lai tā turpinātu viņa cēlo mērķi – palīdzēt pacelties savai tautai garīgi un ētiski. Visa viņa manta tagad atrodas LU īpašumā, ko pārvalda LU Fonds. Pēc gada, 1929. gadā, sāka piešķirt pirmās K. Morberga piemiņas stipendijas, ko gan vēlāk pārtrauca okupācijas varas (PSRS un nacionālsociālistiskā Vācija), taču 2001. gadā atjaunotajā Latvijas valstī LU rektors Ivars Lācis panāca K. Morberga piemiņas stipendijas atjaunošanu, atsākot piešķirt LU visprestižāko stipendiju.

Kristaps Morbergs: Visu laiku lielākais Latvijas Universitātes mecenāts

KRISTAPS MORBERGS

LU fonds - Virtuālā izstāde par Kristapu Morbergu

Rīgas stāsti - Celt namus un celt izcilību. Dižmecenāts Kristaps Morbergs