1901. gada 26. jūlijā dzimis viens no pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes dēliem, LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes civiltiesību profesors, latviešu jurists un Latvijas Centrālās padomes priekšsēdētājs, kā arī latviešu studentu vienības Austrums biedrs Konstantīns Čakste. Iestājies LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē (TTZF) 1920. gadā, kad Latvijas Republika bija izcīnījusi savu neatkarību Latvijas Neatkarības karā (1918-1920). Studējis jurisprudenci fakultātes Tiesību zinātņu nodaļā līdz 1925. gadam, kad studijas pabeidza. Pēc LU absolvēšanas brauca studēt uz Parīzes Universitātes, Francijā 1932. gadā un Briseles Universitāti, Beļģijā 1936./1937. gadā papildināt zināšanas par tiesību zinātni, un 1928. gadā tika ievēlēts par LU TTZF jaunāko asistentu.

1931. gadā aizstāvēja Doktora habilitācijas darbu par tēmu Nomaksas pirkums Latvijā un ārzemēs, kļūstot par LU TTZF civiltiesību katedras privātdocentu. 1934. gadā tiek ievēlēts par civiltiesību docentu, pēc gada docents arī tirdzniecības tiesībās. 1937. gadā ievēlēts par vecāko docentu (1938. gadā amata nosaukums nomainīts uz ārkārtas profesoru), lasot lekcijas tirdzniecības un civiltiesībās topošajiem ekonomistiem. K. Čakste iesaistījās arī starptautiskā sadarbībā, kad kļuva par Institut International d’Étude at de Documentation en matiére de Concurrence Commerciale (Starptautiskā komerckonkurences izpētes un dokumentēšanas institūta) locekli. Regulāri publicējies par civiltiesībām un tirdzniecības tiesībām periodiskajos un akadēmiskajos žurnālos, kļūstot par žurnāla Jurists atbildīgo redaktoru no 1938. līdz 1940. gadam.

Otrā pasaules kara laikā netika pakļauts PSRS represijām laikposmā no 1940. līdz 1941. gadam, un turpināja strādāt par pasniedzēju jau Latvijas Valsts Universitātē. Padomju-vācu kara (1941-1945) sākumā, nomainoties PSRS okupācijai ar nacionālsociālistiskās Vācijas okupāciju,
K. Čakste iesaistījās nevardarbīgajā pretošanās darbībā, iestājoties Latvijas Centrālajā padomē (LCP) 1941. gada decembrī. LCP darbības mērķis bija panākt neatkarīgas Latvijas Republikas atjaunošanos, balstoties uz 1922. gada Latvijas Republikas Satversmi. LCP sevi pozicionēja kā atjaunotās Latvijas valsts topošo valdību, kas nacionālsociālistu okupācijas apstākļos uzturēja slepenus sakarus ar Latvijas diplomātisko dienestu trimdā Zviedrijā un Lielbritānijā, ziņojot par totalitārā okupācijas režīma noziedzīgo politiku Latvijā – Holokaustu, LU studentu mobilizēšanu Waffen SS un slikto izturēšanos pret mobilizētajiem Latvijas iedz. darba dienestam nacionālsociālistiskajā Vācijā. 1943. gada 13. augustā K. Čakste tika ievēlēts par LCP priekšsēdētāju, kurš vadītajā organizācijā bija sapulcējis savus Austruma biedrus, LU mācībspēkus un studentus ar mērķi stiprināt kontinuitāti ar 1931. gadā ievēlētās Latvijas Republikas 4. Saeimas kā parlamentārās Latvijas Republikas turpinājumu. 1944. gada 17. martā, tuvojoties Austrumu frontei, LCP izstrādāja t.s. LCP Memorandu, kas deklarēja Latvijas Republikas faktiskās suverenitātes atjaunošanu un nosodīja PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas totalitāro režīmu politiku Latvijā. Tomēr Sarkanās armijas straujā virzīšanās iekšā Latvijas teritorijā paātrināja nacionālsociālistu represijas pret LCP, un 1944. gada 29. aprīlī Gestapo K. Čaksti arestēja un ieslodzīja Rīgas Centrālcietumā, vēlāk pārvietots uz Štuthofas koncentrācijas nometni pie Dancigas (Gdaņskas, mūsdienu Polijā). 1945. gada 21. februārī Sarkanās armijas Vislas-Oderas ofensīvas Austrumu frontē laikā, kas noveda pie Vērmahta sabrukuma, evakuēts uz nacionālsociālistisko Vāciju, taču evakuācijas laikā miris no smadzeņu iekaisuma, nesagaidot Otrā pasaules kara beigas Eiropā.

Apglabāts Polijas pilsētā Genšā, vēlāk pārapbedīts Kašupskas Grenšā Nāves marša upuru kapsētā. 1995. gadā atjaunotajā Latvijas valstī tika nodibināts “Konstantīna Čakstes stipendiju fonds”, lai atbalstītu talantīgus, centīgus un patriotiskus Austruma studējošos biedrus (studentus un doktorantus).

Čakste, Konstantīns (26.07.1901.-21.02.1945.)

Vēsture - Akadēmiskā vienība Austrums

LU profesora Konstantīna Čakstes piemiņas plāksne

ZEM LUPAS. LU profesora Konstantīna Čakstes piemiņas plāksne

Ar karstāko sirdi un labāko darbu savai Latvijai - Latvijas Vēstnesis