1892. gada 20. augustā dzimis Jūlijs Bramanis, latviešu ķīmiķis. 2 gadus strādājis par telegrāfistu, tad strādājis kādā ķīmijas fabrikā, tad par advokāta sekretāru un, beidzot, 1. pasaules kara laikā par ierēdni Nikolajevas kuģu būvētavā Ukrainā. 1918. gadā ieradies Rīgā, iestājies toreizējā vācu Baltijas Tehniskajā augstskolā un absolvējis Latvijas Universitāti 1923. gadā ar inženiera ķīmiķa grādu. No 1923. gada 1. oktobra līdz 1927. gada 30. jūnijam strādājis par jaunāko asistentu Ķīmijas fakultātes Vispārējās ķīmijas katedrā medicīnas un veterinārmedicīnas studentiem.