1908. gada 9. oktobrī dzimis Jēkabs Videnieks - latviešu astronoms, Latvijas Universitātes Astronomiskās observatorijas līdzstrādnieks (1929 - 1942). J.Videnieks karoja Volhovas frontē un Kurzemes katlā Latviešu leģiona 19. divīzijas sastāvā. Pēc kara gūstekņu nometnes strādāja Ģeofizikas observatorijā Rīgā, tad arestēts un izsūtīts. Atgriezies Latvijā 1960. gadā, bija skolotājs Dobeles vidusskolā. Zinātniska publikācija par līmeņrāža ampulu pārbaudes metodi (1943), divas populārzinātniskas grāmatas “Zvaigžņotā debess” (1936, 1938) un ap 25 raksti par astronomijas jautājumiem periodiskajā presē un žurnālos.

Jēkabs Videnieks – 100